Workshop Constructieve Burgerparticipatie

De doelgroep voor deze workshop zijn burgers en organisaties.

Waarom deze workshop?

Burgers ervaren sommige acties en ingrepen vanuit overheidswege als ongewenst of niet adequaat of proportioneel in de uitvoering. In een flink aantal gevallen zal dit leiden tot acties gericht op het frustreren of tegenhouden van het desbetreffend project. Al gauw wordt de situatie een machtsspel tussen hindermacht van burgers versus doordrukmacht van het bevoegd gezag resulterend in oplopende emoties, frustraties, een vertraagd opgeleverd, duur en ongewenst projectresultaat met hoge maatschappelijke en juridische kosten en verstoorde verhoudingen.

Het kan ook anders. Mits er een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Zoals bereidheid tot samenspraak en samenwerking met constructieve burgers vanuit overheidswege en burgers een zeker niveau en instelling hebben qua professionaliteit, verwachtingsmanagement, omgangsvormen etc. kan een constructieve dialoog en co-productie kansrijk worden.

In deze workshop wordt m.n. burgers gewezen op de mogelijkheden, praktijkervaringen en instrumenten om te komen tot een vruchtbare samenspraak met het bevoegd gezag met perspectief op een beter en gedragen eindresultaat.

In de compacte Brochure workshop revisie 11 okt 2017 vindt u o.m. het programma, de organisatie, kosten, docentinformatie en de aanmeldingsmogelijkheden.