Literatuur

 

Voor deze leergang relevante literatuur per docent.

Rob Van Engelenburg:

Bandringa, Tj. en van Engelenburg R.F.C. (2016). De relatie tussen burgers en overheden: nu echt aan herijken toe! Beleidsonderzoek Online, november 2016.

Berkhouwer, E.C. (2011). De eerste ervaringen met de bestuurlijke lus. Gemeentestem, nr. 7345.

Nationale Ombudsman. (2016). Omstreden bestemming. Den Haag.

Nijsen, A. (2013). Verdienmodel of dienmodel: Van een parasitaire kenniseconomie naar een kenniseconomie met reële toegevoegde waarde. Netwerk Politieke Innovatie.

Raad van State. (2016). Uitspraken betreffende Rijnlandroute beroepsprocedure: zaaknummers 201500779/1, 201501507/1, 201501213/1 en 201501216/1. Den Haag.

Raad voor het openbaar bestuur. (2012). Vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid. Brief van negen adviesraden aan de Minister-President. Den Haag.

Rekenkamercommissie Leiden. (2016). Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie. Leiden.

Wegrich, K., & Jann, W. (2005). Gefangen im ‘Eisernen Dreieck’. Zeit Online. Wirtschaft nr. 47.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2012). Vertrouwen in burgers. Den Haag.

 

Peter van Hoesel:

Evelien Tonkens, Montessori-democratie, 2015

Peter van Hoesel, Partij voor Eenvoud, 2008

Planbureau Leefomgeving/NSOB, Leren door doen, 2014

SCP, Burgermacht op eigen kracht, 2014

Tilburgse school Politiek en Bestuur, Actief burgerschap, lijnen in de literatuur, 2013

 

Meyken Houppermans:

Houppermans, M.K. (2011). Twee kanten van de medaille. Een onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Eburon: Delft.

 

Hans Stol:

ir. H.R. Stol, A Framework for Evidence-based Policymaking using IT, a systems approach, Eburon Delft 2009. http://transparentpolicy.com/documenten/Framework.pdf

dr. ir. H.R. Stol, Policymaking, measuring facts and statistics, CAPMAS, Cairo, November 2011. http://transparentpolicy.com/documenten/Policymaking.pdf

Raad van State, Jaarverslag 2016, den Haag, april 2017. https://jaarverslag.raadvanstate.nl/

Stichting Platform Initiatief Noordwijk, website: http://www.pin-noordwijk.nl/wp/