Kennisuitwisseling

Het onderdeel Kennisuitwisseling omvat vier modules en beslaat twee dagen

Module 1: Verbetering van bestuurlijke en beleidsprocessen

Docenten: Meyken Houppermans en Hans Stol

Hoe kun je stappen in het beleidsproces en daarbij horende werkmethodieken zodanig aanpassen dat de samenleving optimaal wordt bediend en de kwaliteit van het beleid op een hoger niveau wordt gebracht? Welke bestuurlijke aanpassingen zijn daarbij gewenst? Waar komt interactiviteit tussen overheid en burgers eigenlijk op neer? Hoe functioneert de interactie optimaal in de diverse fasen van het beleidsproces? Hoe organiseer je die interacties? Welke rol spelen bestuurders daarin en welke rollen spelen de ambtenaren?

Welke ervaringen/inzichten kunnen deelnemers hierbij inbrengen?

Module 2: Constructieve burgerparticipatie

Docenten: Rob van Engelenburg

Hoe kun je burgerparticipatie zodanig inrichten dat de inbreng van burgers niet functioneert als een soort hindermacht maar als een positieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling? Welke bestuurlijke houding is daarbij behulpzaam en welke houding van (groepen) burgers is daarbij gewenst? Om tot een constructieve dialoog te komen is het van belang dat zowel bij burgers als bij overheden vooraf essentiële randvoorwaarden vooraf ingevuld zijn. Tevens worden diverse tools en programma’s gepresenteerd betreffende burgerparticipatie.

Welke ervaringen hebben deelnemers hiermee?

Module 3: Open beleidsontwikkeling

Docenten: Max Herold en Peter van Hoesel

Welke kenmerken heeft een echte open beleidsontwikkeling? Hoe kom je tot een omkering van de beleidsketen, waarbij het beleidsproces bottom-up verloopt in plaats van top-down? Wat zijn de merites hiervan voor beleid en samenleving? Welke bestuurlijke houding is hiervoor nodig? Welke beleidstheorie ligt eigenlijk ten grondslag van een voorgestelde maatregel en in welke mate is die beleidstheorie te onderbouwen? Is er voldoende zicht op ongewenste neveneffecten of artefacten? Welke voorbereidende stappen kunnen worden gezet om een beleidsmaatregel nader aan te tand te voelen?

Hoe kenmerken deelnemers de beleidsprocessen waar zij zelf bij betrokken zijn?

Module 4: Tools voor open beleidsprocessen

Docenten: Max Herold en Meyken Houppermans

Uitgaande van de wenselijkheid van open beleidsontwikkeling (zie module 3) is het de vraag hoe je zo’n proces concreet inricht en welke methodieken je daarbij kunt toepassen. Het ligt voor de hand dat er in belangrijke mate maatwerk nodig is, afhankelijk van de inhoud van het beleid. Het is altijd verstandig om een beleidsmaatregel niet zomaar in te voeren. Welke rol kunnen uitvoerders hierbij spelen? Hoe kunnen burgers er optimaal bij worden betrokken?

Welke ervaringen hebben deelnemers hiermee?