In het nieuws

Interessante links naar publicaties over burgerparticipatie waar onze Stichting bij betrokken is, treft u hieronder aan:

Op de grens of over de grens (002)

 

Onderzoek voor bouw Schakenbosch deugt niet

https://vlietnieuws.nl/2020/02/25/burgerparticipatie-blijft-vaag/

https://youtu.be/Sz4VkjdT62Y

Anticiperen op overmorgen

Plan woningbouw Schakenbosch sneuvelt

U zegt het maar: Content met besluit Schakenbosch

Artikel Hoogspanningsmasten Groot Voorschoten

Burgerparticipatie en historisch besef? | Sleutelstad