Implementatie

Het onderdeel Implementatie bestaat uit vier modules en beslaat twee dagen 

Module 1: Leren omgaan met groepen

Begeleiders: Rob van Engelenburg en René de Haan

In deze module wordt geoefend met het hanteren van groepsdynamieken. Hoe kun je groepen zodanig laten functioneren dat er een constructieve dynamiek ontstaat waarmee positieve veranderingsprocessen op gang kunnen worden gebracht.

Naast cases van de docenten komen ook praktijksituaties van de deelnemers aan bod.

Module 2: Hoe verloopt burgerparticipatie momenteel in de werksituatie van de deelnemers?

Begeleiders: Rob van Engelenburg en Max Herold

Deze module is te zien als een soort nulmeting voor de deelnemers, waarbij een diagnose wordt gemaakt van de huidige situatie bij de organisaties van de deelnemers. Ook wordt het gewenste ambitieniveau van de organisatie m.b.t. constructieve burgerparticipatie gepresenteerd. Wat kan daarvan worden geleerd en waar zitten aanknopingspunten voor verbetering?

Module 3: Werkbezoeken

Begeleiders: Rob van Engelenburg

Deze module neemt een halve dag in beslag. Er wordt een werkbezoek afgelegd bij ZOHO in Rotterdam. Dit is een gebiedsontwikkelingsproject aan de rand van het centrum van Rotterdam. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld ter plekke te aanschouwen hoe in de betreffende case vorm en inhoud is gegeven via samenwerkingsverbanden, hoe het er nu bijstaat en in de nabije toekomst toe zal gaan en hierover te discussiëren met initiatiefnemers, burgers/ondernemers en vertegenwoordigers vanuit de Gemeente.

Module 4: Toekomstplannen

Begeleiders: Rob van Engelenburg en Peter van Hoesel

Deelnemers maken elk een opzet van een plan voor een vorm van burgerparticipatie ten behoeve van de eigen werksituatie. Daarover wordt in groepsverband gediscussieerd, met als doel om suggesties te verkrijgen voor uitwerking van de plannen en voor eventuele alternatieve benaderingen.

Vervolgens stellen de deelnemers hun eigen plannen bij en houdt elke deelnemer een presentatie over verdere stappen die hij/zij denkt te gaan nemen in de eigen organisatie.

Deze laatste dag wordt afgesloten met een korte evaluatie van de leergang.