Essays over burgerparticipatie

Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg, Vertrouwen in de overheid – Platform Overheid

Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg, Het conservatisme van de gevestigde orde – Platform Overheid

Peter van Hoesel, Burgerparticipatie en beleidsontwikkeling.

Participeren moeten we samen leren (def), een handleiding, redactie Rob van Engelenburg

Peter van Hoesel Hoe word je een goed gemeenteraadslid

Peter van Hoesel Burgerparticipatie en nieuwe gemeenteraden

Peter van Hoesel Het beleidsproces in stappen

Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg  Burgerparticipatie na de verkiezingen

Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg Rol burgerparticipatie in openbaar bestuur (2)[1144]

Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg Burgerparticipatie: koninklijke weg naar beter beleid? – Platform Overheid