Voorbeelden en ervaringen met burgerparticipatie

In driekart van de gemeenten staat burgerparticipatie in de coalitieakkoorden, ook in Voorschoten. Column Participeren moeten we samen leren, Rob van Engelenburg, o.a. docent Burger en Overheid

In Noordwijk is de Stichting Platform Initiatief Noordwijk actief op het gebied van het bevorderen van de burgerparticipatie. Betrokken burgers melden zicht bij de Stichting en worden geholpen hun weg naar de Gemeente te vinden. De Stichting treedt hierin actief of passief op al naargelang het onderwerp of het stadium vaan besluitvorming. Zie http://www.pin-noordwijk.nl/wp

In Voorschoten is de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) opgericht. Deze Alliantie is opgericht, door een aantal burgers in Voorschoten, in april 2019 om burgerbelangen en burgerparticipatie te versterken o.m. door kwaliteit van beleid en bestuur te verhogen. Kenmerken zijn o.a.: (politiek) onafhankelijk, niet belanghebbend, constructief en de ABV is tijdelijk en bepaalt haar eigen agenda. Zie: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/

De Rijnland route ( een nieuwe verbinding bij Leiden tussen A4 en N44 ) staat vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw al in potlood ingetekend. Begin deze eeuw kwam het proces in een versnelling en heeft een Burgerinitiatief op veel punten invloed uitgeoefend op de inpassing van dit 10 km lange traject van circa 950 miljoen euro. Met aantoonbaar positief resultaat want er wordt op voorstel van het Burgerinitiatief o.a. een boortunnel nuĀ  gerealiseerd van ruim 2,2 km geheel onder Voorschoten door.

https://www.youtube.com/watch?v=FHnKxTLoSd8

https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/nieuws/burgerinitiatief-rijnlandroute-timmert-aan-de-weg/

http://www.cob.nl/wp-content/uploads/2017/11/RapportTCRLR.pdf

Artikel Hoogspanningsmasten Groot Voorschoten