Doelgroep voor de leergang

Senior beleidsmedewerkers van (lagere) overheden, die zich in de dagelijkse werkzaamheden bezig houden met het ontwikkelen, vorm en inhoud geven van beleidsprocessen en (aankomende) bestuurders in bijv. gemeenteraden / waterschappen en provincies vormen de primaire doelgroep. Er wordt uitgegaan van kennis  op minimaal HBO- niveau. Daarnaast biedt de leergang zeker aanknopingspunten voor  medewerkers van kenniscentra, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen, uitvoeringsorganisaties die veel met burgerparticipatie geconfronteerd worden, communicatieadviseurs en  belangenorganisaties actief in bovengenoemde sectoren.