Enkele voorbeelden van burgerparticipatie op lokaal niveau