Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: prof. dr. P.H.M. van Hoesel

Peter van Hoesel is emeritus-hoogleraar bestuurskunde bij de EUR, in het bijzonder op het gebied van toegepast beleidsonderzoek. Hij heeft diverse boeken geschreven met betrekking tot beleidsonderzoek en overheidsbeleid: Programmering van Beleidsonderzoek (1985), Beleidsonderzoek in Nederland (2005), Partij voor Eenvoud (2008), Methoden van Beleidsonderzoekers (2009), Management van Beleidsonderzoek (2011), Kennis voor Beleid (2015), Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw (2020). Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan bij diverse onderzoeksbureaus overheidsbeleid onderzocht in opdracht van alle ministeries, enkele provincies, vele gemeenten, vele brancheorganisaties en de EU. Daarnaast vervulde hij diverse nevenfuncties, waaronder: voorzitter van de stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer, voorzitter regionaal platform arbeidsmarkt Rijn Gouwe, docent bij postacademische cursussen, redactielid tijdschrift Beleidsonderzoek Online. Hij was langdurig actief in de gemeentepolitiek, waaronder 9 jaar voorzitter van de Werkgroep Herindeling Gemeente Woubrugge en 12 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Jacobswoude (inmiddels opgegaan in Kaag en Braassem). Sinds kort is hij bestuurslid van de dorpsraad Hoogmade (een van de kernen van de gemeente Kaag en Braassem).

Secretaris: drs. R. van Engelenburg

Na zijn universitaire opleiding aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Economische Geografie en Bestuurskundige Planologie) heeft Rob van Engelenburg een aantal jaren gewerkt op het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Vervolgens lange tijd bij de Vereniging van Kamers van Koophandel in diverse functies als onderzoeker, beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor product- en projectontwikkeling. Daarna is bij verschillende en sterk uiteenlopende brancheorganisaties gewerkt als ook bij de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap, als (alg.) secretaris en directeur. Veel bestuurlijke ervaring is opgedaan bij profit- en non profit organisaties. Rode draad in zijn loopbaan zijn het zelfstandig ondernemerschap, belangenbehartiging en maatschappelijke betrokkenheid. Het opzetten en besturen van werkgelegenheidsinitiatieven, non – profit service organisaties, technische praktijkopleidingscentra en vele constructieve burgerparticipatie initiatieven zijn hier voorbeelden van. In meer dan 10 burgerparticipatieprojecten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is praktijkervaring opgedaan. Verder is hij initiatiefnemer van zowel het kenniscentrum Stichting Burger & Overheid als van de Alliantie Burgers Voorschoten. Met aantoonbare resultaten als o.a. de Economische Effect Rapportage, BestuursEffect Rapportage Voorschoten, De Stem: een digitale maandelijkse Burgerpeiling en een boortunnel onder Voorschoten door: de Rijnlandroute.

Penningmeester: dr. ir. H.R. Stol

Hans Stol is momenteel onder meer  voorzitter van de Stichting Transparency Challenge (http://www.transparentpolicy.com/), voorzitter van het Platform Initiatief Noordwijk ( http://www.pin-noordwijk.nl/wp/) , en voorzitter van de Liberale Kring Noordwijk (http://www.liberalekring-noordwijk.com). Hij heeft ruim 40 jaar ervaring in de toepassingen van informatiesystemen bij de overheid en bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij 20 jaar ervaring met politiek op lokaal en landelijk niveau via bestuurlijke functies en als initiator van burgerinitiatieven. Hij werd wiskundig ingenieur in Delft in 1976 en promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp: Hoe kan de transparantie in het (politiek) bestuurlijke proces worden verbeterd met behulp van informatietechnologie. In 1990 kwam zijn boek Informatieplanning in de praktijk uit, waarbij hij als een van de eersten de relatie tussen organisatie en de informatiesystemen centraal stelde in de bestuurlijke toepassingen van de ICT. Hij geeft presentaties over transparantie van overheidsbeleid, toepassingen van effectieve informatiesystemen voor de overheid en meten van resultaten met behulp van officiële statistiek. Hij publiceerde tientallen artikelen over de informatiesystemen en statistiek. Hij was docent informatiesystemen op universitair en HBO niveau.