Stichting Burger en Overheid

De Stichting Burger & Overheid streeft ernaar om op een constructieve wijze burgers en het bevoegd gezag samen te laten werken aan het realiseren van projecten met draagvlak in de samenleving. Wij doen dit onder meer door het geven van trainingen en workshops en door het geven van informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot burgerparticipatie. Een van de initiatiefnemers, Peter van Hoesel, speelde ook een belangrijke rol bij de politieke partij Gemeentebelang Woubrugge Jacobswoude, zie voor de historie van deze lokale partij: www.gemeentebelangwoubrugge.nl

een leergang Burgerparticipatie:  ontwikkeld voor ambtenaren, bestuurders en politici van lagere overheden, die de ambitie hebben op een verantwoorde wijze burgers bij beleid, bestuur en uitvoering te betrekken.

workshop Constructieve Burgerparticipatie: bedoeld voor burgers die hun kennis en kunde aan willen wenden om in samenspraak met de overheid tot een gedragen eindresultaat / project te komen en hiervoor praktische tips en achtergrondinformatie krijgen om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen.

essays over burgerparticipatie

voorbeelden en ervaringen met burgerparticipatie

columns over burgerparticipatie

burgerparticipatie in het nieuws