Stichting Burger en Overheid

De Stichting Burger & Overheid streeft ernaar om op een constructieve wijze burgers en het bevoegd gezag samen te laten werken aan het realiseren van projecten met draagvlak in de samenleving. Hiervoor is een leergang Burgerparticipatie ontwikkeld voor ambtenaren, bestuurders en politici van lagere overheden, die de ambitie hebben op een verantwoorde wijze burgers bij beleid, bestuur en uitvoering te betrekken.

De – korte – workshop Constructieve Burgerparticipatie is bedoeld voor burgers die hun kennis en kunde aan willen wenden om in samenspraak met de overheid tot een gedragen eindresultaat / project te komen en hiervoor praktische tips en achtergrondinformatie krijgen om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen.