Stichting Burger en Overheid

 

De Stichting Burger & Overheid streeft ernaar om op een constructieve wijze burgers en het openbaar bestuur samen te laten werken aan het realiseren van projecten met draagvlak in de samenleving. Het doel is via het uitwisselen van ervaringen met burgerparticipatie het nut ervan voor de samenleving te verduidelijken. Wij doen dit onder meer door het inventariseren van ontwikkelingen op dit gebied, het publiceren van artikelen over burgerparticipatie, het geven lezingen hierover, en het initiëren van burgerparticipatie initiatieven bij lokale overheden.

De drie huidige bestuurders spelen of speelden een belangrijke rol bij het tot stand doen komen van meer burgerparticipatie in het bestuur van de lokale overheid.

Peter van Hoesel. Hij speelde onder meer een belangrijke rol bij de politieke partij Gemeentebelang Woubrugge Jacobswoude: www.gemeentebelangwoubrugge.nl

Rob van Engelenburg is onder meer de initiatiefnemer van de Alliantie Burgers Voorschoten: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/

Hans Stol is onder meer initiatiefnemer van het Platform Initiatief Noordwijk: www.pinnoordwijk.nl

Ook heeft de Stichting een leergang voor bestuurders en een workshop voor burgers ontwikkeld. Deze worden op verzoek gegeven.

Recent is het boek “Burgerparticipatie in het openbaar bestuur ” uitgekomen. Auteurs zijn onder meer bestuursleden van onze Stichting. U kunt dit boek bestellen via het formulier in de link  Flyer – Burgerparticipatie in het openbaar bestuur .

Wanneer u burgerinitiatieven wilt opstarten, doet u er goed aan dit zorgvuldig voor te bereiden. Rob van Engelenburg en Peter van Hoesel schreven hierover op het platform Overheid:  https://platformoverheid.nl/artikel/burgerinitiatief-beginnen/

Onze ervaring is dat u geen dank hoeft te verwachten van de overheid wanneer u een burgerinitiatief opstart. Zelfs als dit burgerinitiatief slaagt, en uw doel al dan niet helemaal is gerealiseerd, zullen de credits toch vaak bij anderen belanden. Vaak is dat de overheid, wier geheugen haar soms in de steek laat. Zie ook de ervaringen van Rob van Engelenburg: https://platformoverheid.nl/artikel/rijnlandroute-succes-delen-is-vermenigvuldigen/